Produkter

Idrott & Utställningshallar
Gaseldad strålningsvärme är en effektiv lösning för uppvärmning av lokaler som används under begränsad tid som t.ex idrottshallar och utställningshallar. Det ger en snabb och direkt behaglig temperatur till människorna som vistas i lokalen. Installationen är fast och ger därmed ökad säkerhet eftersom den inte är tillgänglig för besökarna. Dessutom får man en ren förbränning av avgaser.

XDI värmare
Specifikt utvecklad för design, funktion och comfort. CE godkänd för naturgas, propan och stadsgas i storlek 4 kW – 7,5 kW. Den har möjlighet till tvåstegs styrning, dvs man kan välja om den ska gå på full effekt eller halv effekt, och är tyst i drift. Den är enkel att montera, installera, underhålla och använda. XDI värmaren finns även i färgerna champagne, brons och svart.

SX värmare
CE godkänd för naturgas, propan och stadsgas. Finns i storlek 2,5 kw upp till 29 kW

Vi hjälper dig gärna med en värmarprojektering anpassad för ditt värmebehov, som innehåller förslag på val av värmarstorlek och värmarplacering samt ev också förslag på gasrörs placering.
 
Anläggningsbilder

Produktbilder

Dokument
Keramisk Uppvärmning

Copyright © 2024   |   Företaget   |   Användarvillkor   |   Cookies   |   Aktiv sida: Produkter